Jäseneksi liittoon

/Jäseneksi liittoon
Jäseneksi liittoon 2017-11-03T13:59:25+03:00

Suomen Lausujain Liiton jäseneksi

Suomen Lausujain Liitto (SLL) on puhetaiteen järjestö, joka edellyttää jäseniltään pitkäaikaista lausunnan ja puheilmaisun opiskelua sekä taiteellista näyttöä.

Liiton jäsenet ovat

 1. taiteilijajäseniä eli varsinaisia jäseniä
 2. koejäseniä määräajaksi
 3. yhteisöjäseniä
 4. ulkojäseniä

Taiteilijajäseniksi hyväksytään henkilöitä, jotka toimivat lausunnan, puheilmaisun tai runon esittämisen parissa ja joiden kiinnostus alaan sekä alan tuntemus ja kokemus ovat riittävät.

Koejäseneksi voidaan valita sellaisia taiteilijajäseneksi hakeneita, joiden on liiton hallituksen mielestä vielä kehityttävä taiteilijoina. Koejäsenillä on oikeus osallistua liiton taiteilijajäsenille tarkoitettuun koulutukseen. Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen liiton hallitus tekee asiasta uuden päätöksen.

Yhteisöjäseniksi hyväksytään harrastajayhdistyksiä.

Ulkojäseniksi voidaan ottaa sellaisia henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Suomen Lausujain Liiton jäsenet valitsee liiton hallitus hakemuksen perusteella.

Taiteilijajäseneksi haetaan kahdella tavalla

 • koulutuksen tai työn perusteella tai
 • näytön perusteella

Taiteilijajäseneksi koulutuksen ja/tai työn perusteella

Taiteilijajäseneksi voivat hakea alan ammattilaiset, joiden koulutus ja/tai työ takaavat edellytettävän taitotason, esim. näyttelijät, puheopettajat yms.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää

 • nimesi
 • syntymäaikasi
 • kaikki yhteystietosi
 • lyhyt perustelu liittoon hakemiselle
 • liitteeksi taiteellisen työn ansioluettelo

Lähetä hakemus liiton puheenjohtajalle joko sähköpostina ella.pyhalto@gmail.com tai postissa osoitteeseen

Suomen Lausujain Liitto ry
c/o Ella Pyhältö
Runeberginkatu 56 A
00260 Helsinki

2) Jäseneksi näytön perusteella

Näytön perusteella jäsenet valitaan siten, että pyrkijä osallistuu liiton järjestämään kuulemistilaisuuteen ja esittää 20 min lausuntanäytteen. Näytteen tulee sisältää SLL:n hallituksen määräämät pakolliset runot. Raati voi antaa pyrkiville lisätehtäviä kuulemistilaisuudessa.

Kuulemistilaisuuksia järjestetään yleensä kerran vuodessa tammikuun lopulla.

Kuulemistilaisuudessa Suomen Lausujain Liiton hallituksen valitsema raati antaa hakijasta suosituksen liiton hallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen. Kuulemistilaisuuteen osallistunut saa raadin jäseniltä suullisen palautteen.

Järjestettävistä kuulemistilaisuuksista voi kysyä liiton hallituksen jäseneltä Lena Labartilta, teatteri.labart@gmail.com tai 050 337 6144.