Koulutus

/Koulutus
Koulutus 2020-02-19T19:46:49+02:00

Runo ja kuvitteleva keho – syventävä kurssi

Suomen Lausujain Liiton kesäkurssi järjestetään Kajaanin runoviikon yhteydessä, yhteistyössä Kaukametsän opiston kanssa. 

Ajankohta: ma-pe 29.6-3.7.2020 

 Kellonajat: klo 10-15.30

Miten rohkaista ja kirkastaa runon esittäjän omaa persoonallista ajattelua näyttämöllisiksi toiminnoiksi, kohti esitystä ja esityksen dramaturgiaa? Miltä runo tuntuu kehossa? Miten runo voisi asettua tilaan?

Viiden päivän mittaisella kurssilla tutkitaan keinoja tarttua rohkeasti ja kokeilevassa hengessä runon ehdottamiin maailmoihin. Tavoitteena on etsiä ja möyhentää itselle sopivia tapoja työstää ja esittää runoja.  Kurssin aikana runoa lähestytään eri näkökulmien, erityisesti mielikuvien, kehollisuuden, tilan, yleisösuhteen sekä materiaalisten objektien kautta. Kurssilla pohditaan myös runojen (sisäistä) dramaturgiaa. Miten runot asettuvat näyttämölle ja luovat esityksen?

Kurssilla osallistujat työstävät valitsemiaan runoja sekä yksilöohjauksessa ryhmässä että ryhmän mahdollisuuksia hyödyntäen. Tärkeää kurssilla on kokeileva ja leikillinen ilmapiiri sekä prosessikeskeinen työskentely. Kurssin lopuksi järjestetään demo kurssilla työstetystä materiaalista.

Kurssilla opettajina toimivat Marjut Maristo TeM ja Tarja Sahlstedt FM, teatteri-ilmaisun ohjaaja. Opettajina Marjutille ja Tarjalle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri kokeilla uutta, rohkaistua ja vaikuttua yhdessä toisia kuunnellen. Runossa heitä kiehtoo sen mahdollisuudet nopeastikin vaihtuviin visuaalisiin ja kehollisiin maisemiin, joissa mikä tahansa on mahdollista.

Ote palautteesta Suomen Lausujain Liiton syksyn 2019 kurssilta, jolla Marjut ja Tarja toimivat opettajina:

”Ohjaatte lempeästi, kunnioittavasti, kiireettömästi, ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Antoisinta oli houkuttelu pois tavanomaisuudesta ja itsestäänselvistä ratkaisuista. Ryhmän mukana oli helppo heittäytyä kokeiluihin, aistien ja mielikuvituksen laajentamiseen.”

Ilmoittautuminen:

https://opistopalvelut.fi/kaukametsa/index.php

Opettajat: 

Marjut Maristo TeM on monipuolisesti näyttelijäntöitä tehnyt teatteriopettaja. Tällä hetkellä hän toimii näyttelijänä esityksessä Fragile – särkyvää (2016–2019, ohjaus Heikki Törmi, mm. Suomen Kansallisteatteri), työstää kollektiivin kanssa esitystä Teatteri Viirukseen ja toimii teatteriopettajana Annantalon taidekeskuksessa sekä Etelä-Helsingin kansalaisopistossa. 

Tarja Sahlstedt (FM, teatteri-ilmaisun ohjaaja) on monipuolisesti esittävän taiteen parissa työskennellyt teatterin tekijä. Runojen kanssa hän on työskennellyt mm. esiintyjänä Kansallisteatterin kiertuenäyttämön produktiossa Kuninkaani (2016-2018). Opettajana hän toimii parhaillaan Järvenpään teatterissa. Viimeisimpänä ohjaustyönään hän on ohjannut runollista lastenteatteria (Ava ja oikukas trumpetti, alkuperäisteos Anja Portin, 2019). 

Opettajina Marjutille ja Tarjalle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri kokeilla uutta, rohkaistua ja vaikuttua yhdessä toisia kuunnellen. Runossa heitä kiehtoo sen mahdollisuudet nopeastikin vaihtuviin visuaalisiin ja kehollisiin maisemiin, joissa mikä tahansa on mahdollista.

SLL:n koulutuksesta

Koulutus on yksi niistä alueista, joilla Suomen Lausujain Liitto toteuttaa perustehtäväänsä, runouden ja sen esittämisen tunnetuksi tekemistä. Lausunnan usein solistiseksi mielletyllä taiteenalalla koulutustapahtumat ovat myös merkittäviä kohtaamispaikkoja ja innoituksen lähteitä tekijöiden välillä. Niissä opitaan uutta ja vaihdetaan kokemuksia, saadaan elämyksiä ja oivalluksia ja kyseenalaistetaan tottumuksia.

Kesäkursseilla taiteilijat pääsevät kosketuksiin yleisönsä kanssa ja lausunnan ystävien yhteisöllisyys pääsee oikeuksiinsa – nuoret haastavat keski-ikäiset ja vanhat tekijät intoutuvat mittelemään nuorten kanssa. Myös lausuntataiteessa kokonaisvaltaisen ilmaisun vaatimus on yhä keskeisempi kysymys. Koulutuksessa siihen paneudutaan kaikin keinoin. Tämä on myös SLL:n perinnettä; merkittävä osa jäsenistä on koko liiton historian ajan ollut suomalaisen teatterin tunnettuja näyttelijöitä ja pedagogeja ja monitaiteisuus on aina ollut lausunnan kulttuuria.

Opettajina SLL:n järjestämässä koulutuksessa toimivat sekä liiton jäsenet että ulkopuoliset teatterin, pedagogiikan ja puheilmaisun ammattilaiset ja yhteistyötä kehitetään muiden taiteenalojen kanssa – unohtamatta pääasiaa, puhuttua sanaa.