Koulutus

/Koulutus
Koulutus 2019-04-16T10:32:05+03:00

SLL:n koulutuksesta

Tulevat koulutukset

Kaukametsän opisto

(kurssi täynnä)

Kurssilla edetään tekstintulkinnan harjoitteista kohti pieniä esityksiä. Tutkitaan puheen ja äänenkäytön yhteyttä keholliseen ilmaisuun. Leikitään liikkeellä, kielellä, äänellä, rytmeillä ja ilmaisun laaduilla. Tarkastellaan lausuntaesityksen sidoksia ajatteluun, emotionaalisiin prosesseihin, tilaan, tilanteeseen ja yleisöön.

Kutakin osallistujaa pydetään valitsemaan kurssille työstettäväksi kaksi valinnaista lyhyehköä tekstiä (kesto max 1,5 min) Tekstit opetellaan ennen kurssia sujuvasti ulkoa ilman valmiiksi mietittyjä painotuksia.

Kurssin ohjaajana toimii lausuja, näyttelijä ja teatteriopettaja Mirjami Heikkinen.

Joutsenon opisto

(kurssilla vielä muutama paikka vapaana)

SLL:n perinteikäs kesäkurssi uudistuu ja siirtyy ensi kesänä Joutsenoon. Kurssi järjestetään 15.7.-19.7. Joutsenon opistolla. Mukaan mahtuu 60 osallistujaa ja kurssin opettajina toimivat Eero Ojala, Ella Pyhältö, Lauri Niskanen, Päivi Saraste ja Henri Tuulasjärvi.

Huippu-uutuutena kurssilla on runon ohjaamisen ryhmä, jonka vastuuopettajana toimii ohjaaja, esitysten tekijä Henri Tuulasjärvi. Tämän ryhmän opetus on suunnattu erityisesti lausuntaryhmien vetäjille ja runon ohjaamisesta kiinnostuneille. Kurssin muita teemoja ovat, leikki ja ilo, Alexander -tekniikka, rohkeus ja runoanalyysi. Lisätietoja kurssista saa Joutsenon opiston nettisivuilta: http://www.joutsenonopisto.fi/taidekesa/kurssit/lausuntakurssi/

Ilmoittautuminen kurssille alkaa 1.2.2019

*************

Koulutus on yksi niistä alueista, joilla Suomen Lausujain Liitto toteuttaa perustehtäväänsä, runouden ja sen esittämisen tunnetuksi tekemistä. Lausunnan usein solistiseksi mielletyllä taiteenalalla koulutustapahtumat ovat myös merkittäviä kohtaamispaikkoja ja innoituksen lähteitä tekijöiden välillä. Niissä opitaan uutta ja vaihdetaan kokemuksia, saadaan elämyksiä ja oivalluksia ja kyseenalaistetaan tottumuksia.

Kesäkursseilla taiteilijat pääsevät kosketuksiin yleisönsä kanssa ja lausunnan ystävien yhteisöllisyys pääsee oikeuksiinsa – nuoret haastavat keski-ikäiset ja vanhat tekijät intoutuvat mittelemään nuorten kanssa. Myös lausuntataiteessa kokonaisvaltaisen ilmaisun vaatimus on yhä keskeisempi kysymys. Koulutuksessa siihen paneudutaan kaikin keinoin. Tämä on myös SLL:n perinnettä; merkittävä osa jäsenistä on koko liiton historian ajan ollut suomalaisen teatterin tunnettuja näyttelijöitä ja pedagogeja ja monitaiteisuus on aina ollut lausunnan kulttuuria.

Opettajina SLL:n järjestämässä koulutuksessa toimivat sekä liiton jäsenet että ulkopuoliset teatterin, pedagogiikan ja puheilmaisun ammattilaiset ja yhteistyötä kehitetään muiden taiteenalojen kanssa – unohtamatta pääasiaa, puhuttua sanaa.