SLL:n koulutuksesta

Koulutus on yksi niistä alueista, joilla Suomen Lausujain Liitto toteuttaa perustehtäväänsä, runouden ja sen esittämisen tunnetuksi tekemistä. Lausunnan usein solistiseksi mielletyllä taiteenalalla koulutustapahtumat ovat merkittäviä kohtaamispaikkoja ja innoituksen lähteitä tekijöiden välillä. Niissä opitaan uutta, vaihdetaan kokemuksia, saadaan elämyksiä, oivalluksia ja kyseenalaistetaan tottumuksia.

Kesäkursseilla taiteilijat pääsevät kosketuksiin yleisönsä kanssa ja lausunnan ystävien yhteisöllisyys pääsee oikeuksiinsa – nuoret haastavat keski-ikäiset ja vanhat tekijät intoutuvat mittelemään nuorten kanssa. Myös lausuntataiteessa kokonaisvaltaisen ilmaisun vaatimus on yhä keskeisempi kysymys. Koulutuksessa siihen paneudutaan kaikin keinoin. Tämä on SLL:n perinnettä; merkittävä osa jäsenistä on koko liiton historian ajan ollut suomalaisen teatterin tunnettuja näyttelijöitä ja pedagogeja – monitaiteisuus on aina ollut lausunnan kulttuuria.

Opettajina SLL:n järjestämässä koulutuksessa toimivat sekä liiton jäsenet, että ulkopuoliset teatterin, pedagogiikan ja puheilmaisun ammattilaiset ja yhteistyötä kehitetään muiden taiteenalojen kanssa – unohtamatta pääasiaa, puhuttua sanaa.

Aika-hankkeen koulutus Lahdessa. Päijät-Hämeen Lausujat ry Kuva: Henna Hakkarainen
Aika-hankkeen koulutus Lahdessa 29.8.2023.
Päijät-Hämeen Lausujat ry
Kuva: Henna Hakkarainen