Koulutukset

Joutsenon lausuntakurssi 17.-21.7.2023

Suomen Lausujain Liitto järjestää perinteisen kesäkurssinsa neljättä kertaa yhteistyössä Joutsenon Opiston kanssa. Lausuntakurssi sopii kaikille sanataiteesta, esiintymisestä ja kirjoittamisesta kiinnostuneille. Kurssilla teemme äänenkäytön harjoituksia ja improvisaatioita. Tutkimme kehon käytön mahdollisuuksia ilmaisussa ja ryhmän hyödyntämistä esittäjän tukena. Tekstianalyysi, esitysdramaturgia, ohjaaminen, Alexander-tekniikka, klovneria ja oman tekstin kirjoittaminen ovat myös osa kesän 2023 kurssia.

Kurssilaiset jaetaan ryhmiksi niin, että jokaisella opettajalla on oma ryhmä, jonka kanssa työskennellään viikon ajan. Ryhmät valmistavat kurssin aikana kaksi yleisölle avointa matineaa, jotka sijoittuvat torstai-iltaan ja perjantaiaamuun. Kukin kurssilainen osallistuu vain yhteen matineaan. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta kannustettavaa.

Keskiviikko on ns. Hurlumhei-päivä, silloin ryhmät kiertävät jokaisella opettajalla. Näin kurssille osallistuja saa yhden päivän aikana kokemuksen erilaisista opettajista ja itselleen erilaisia näkökulmia ja ymmärrystä miten moninaista työskentely taiteen äärellä voi olla.

Tule mukaan rentoon, innostavaan, tutkivaan ja kannustavaan joukkoon lausunnan, kirjoittamisen ja esiintymisen äärelle!

OPETTAJAT
Henna Hakkarainen, Eero Enqvist, Sini Hukkanen, Sami Nieminen ja Aura Nurmi

TYÖPAJAT
Henna Hakkarainen (vastuuopettaja): Läsnäolon taito, kehollinen ilmaisu,  äänenkäyttö, klovneria

Työpajassa keskitymme kokonaisvaltaiseen kehon ja äänen käyttöön, tekstin tulkintaan ja kokeilemme mitä klovneria eli ihmettelevä asenne voi tuoda runon esittämiseen. Tutkimme miten ryhmä voi tukea yksittäistä esiintyjää. Ota mukaan 2 – 3 lyhyttä runotekstiä tms., jotka olet opetellut ulkoa.

Henna on näyttelijä ja teatteriopettaja, valmistunut Teatterikorkeakoulusta 2001 ja sitä ennen opiskellut Tanskassa ja Englannissa fyysistä lähestymistapaa näyttelijäntyöhön. Henna on opettanut ja esiintynyt lausunnan parissa jo useita vuosia ja aina on uutta ja ihmeellistä löydettävissä.


Eero Enqvist: Tekniikoita itsenäisen harjoittelemisen tueksi

Työpajassa opiskellaan erilaisia tekniikoita, joiden tuella opiskelija voi valmistaa lausuntaesityksen joko itsenäisesti tai ohjaajan ohjauksessa. Tuo mukanasi 2 – 3 lyhyehköä tekstiä, runoa, proosaa tai muuta kirjallista materiaalia, joita haluat työstää.

Eero on näyttelijä ja valmistunut teatteriopettajaksi Teatterikorkeakoulusta 2008. Eero on työskennellyt hyvin laaja-alaisesti teatterin ja lausunnan parissa jo neljänkymmenen vuoden ajan.

Sini Hukkanen: Alexander-tekniikka

Alexander-tekniikka on lempeä oppimismenetelmä ja työpajassa tutkimme, miten käytän itseäni erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi puhuessani runotekstiä. Sen lisäksi tutkimme mm. äänen käyttöä, läsnäoloa ja kontaktia itseen sekä toisiin läsnäolijoihin ja tilaan. Aiempaa kokemusta Alexander-tekniikasta ei tarvita, vaan kurssilla tutustutaan myös Alexander-tekniikan perusteisiin. Osallistujilla on
hyvä olla oma (lyhyehkö) teksti, jonka muistaa helposti ulkoa.

Sini on Alexander-tekniikan opettaja, näyttelijä ja teatteri-ilmaisunohjaaja. Hän on valmistunut Alexander-tekniikan opettajaksi vuonna 2018. Sini on myös työskennellyt hoitoalalla ja erityisesti taideterapiat ovat lähellä sydäntä. Alexander-tekniikan pariin hänet johdatti kaipuu olla vähemmän pelkäävä erilaisissa tilanteissa.

Sami Nieminen: Runon esittäminen, esitysdramaturgia, ohjaaminen
Työpajassa keskitytään lausujan oman äänen ja liikkeen löytämiseen, yhteistyöhön ja tutkitaan esityksellisiä elementtejä. Ota mukaan 2 – 3 lyhyttä runotekstiä tms., jotka olet opetellut ulkoa.


Sami on teatteriopettaja, ohjaaja ja dramaturgi. Hän on opiskellut mm. puheviestintää ja käsikirjoittamista ja valmistui teatteriopettajaksi Teatterikorkeakoulusta 2003. Hän on opettanut pitkään Annantalon taidekeskuksessa Helsingissä ja  Teatterikorkeakoulun avoimessa yliopistossa. Sami kuuluu monitaiteeseen ryhmään Umbra X Ensemble ja hänen ohjaamansa runoesityksen Yöni ilman unta voi nähdä Oulun monologikilpailussa helmikuussa 2023.

Aura Nurmi: Lavarunous
Työpajassa keskitytään kirjoittamiseen ja spoken wordiin eli lavarunouteen.

Työpajassa kirjoitetaan yhdessä ja luetaan tekstejä ääneen, annetaan vinkkejä niin luovan kirjoittamisen parissa kuin esiintymisjännityksen hallinnassa. Lavarunouden ei tarvitse olla entuudestaan tuttua.


Aura on runoilija, kirjailija ja yksi lavarunoustapahtumia järjestävän Helsinki Poetry Connectionin perustajajäsenistä. Aura on opettanut lavarunoutta eri työpajoissa useiden vuosien ajan. Aura on opiskellut yleistä kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistossa, ja hän on julkaissut kaksi teosta: Villieläimiä ja Leijonapatsailla.


Suomen Lausujain Liiton kesäkurssilla noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Jokaisella on oikeus osallistua kurssille ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi kurssilla ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta. Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua.


Lisätietoa kurssiohjelmasta ja ilmoittautuminen: https://www.joutsenonopisto.fi/taidekesa/

YLEISÖTILAISUUDET:

LAUSUNTAESITYS
Wilma Reimaluoto
Vuoden nuori lausuja 2022

YLEISÖLUENTO
Kirjailija Pauliina Haasjoki

TO 20.7. klo 17
LAUSUNTAKURSSIN MATINEA I

PE 21.7. klo 11
LAUSUNTAKURSSIN MATINEA I

 

Kajaanin lausuntakurssi 

Suomen Lausujien kesäkurssi Kajaanin Runoviikon yhteydessä.

Kajaanissa tapahtuu taas vuoden tauon jälkeen myös kurssisaralla: Paltamon opistolla toteutettava lausuntakurssi kutsuu lausunnan harrastajia ympäri Suomen intensiiviselle lausunnan ja runon viikolle. Viikkoa johtavat näyttelijä/lausuja Maija Paunio ja lausuja Hillevi Kilpeläinen. Isäntänä toimii Matti Kaarlejärvi. Kurssin vierailevia tähtiopettajia ovat puhetaidon lehtori Malla Kuuranne ja viuluisti, säveltäjä, etnomusikologi, kouluttaja Tuomas Rounakari. Viikon koordinoinnista sekä lausunnan opetukseta muuten vastaavat näyttelijä lausuja Maija Paunio sekä lausuja SLL puheenjohtaja Hillevi Kilpeläinen. Viikon aikana tutustutaan mm. lausunnan perusopetukseen, äänenkäyttöön sekä itkuvirsiin. Koemme ja näemme Runoviikon ohjelmistoa ja ammennamme niistä opetukseen. Kursseille voi ilmoittautua jo sähköpostiin: sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

 

SLL:n koulutuksesta

Koulutus on yksi niistä alueista, joilla Suomen Lausujain Liitto toteuttaa perustehtäväänsä, runouden ja sen esittämisen tunnetuksi tekemistä. Lausunnan usein solistiseksi mielletyllä taiteenalalla koulutustapahtumat ovat myös merkittäviä kohtaamispaikkoja ja innoituksen lähteitä tekijöiden välillä. Niissä opitaan uutta ja vaihdetaan kokemuksia, saadaan elämyksiä ja oivalluksia ja kyseenalaistetaan tottumuksia.

Kesäkursseilla taiteilijat pääsevät kosketuksiin yleisönsä kanssa ja lausunnan ystävien yhteisöllisyys pääsee oikeuksiinsa – nuoret haastavat keski-ikäiset ja vanhat tekijät intoutuvat mittelemään nuorten kanssa. Myös lausuntataiteessa kokonaisvaltaisen ilmaisun vaatimus on yhä keskeisempi kysymys. Koulutuksessa siihen paneudutaan kaikin keinoin. Tämä on myös SLL:n perinnettä; merkittävä osa jäsenistä on koko liiton historian ajan ollut suomalaisen teatterin tunnettuja näyttelijöitä ja pedagogeja ja monitaiteisuus on aina ollut lausunnan kulttuuria.

Opettajina SLL:n järjestämässä koulutuksessa toimivat sekä liiton jäsenet että ulkopuoliset teatterin, pedagogiikan ja puheilmaisun ammattilaiset ja yhteistyötä kehitetään muiden taiteenalojen kanssa – unohtamatta pääasiaa, puhuttua sanaa.