Koulutus

/Koulutus
Koulutus 2021-04-29T21:02:59+03:00

Koulutukset

Joutsenon kesäkurssi siirtyy kesälle 2021. Samoin Kaukametsän opiston kanssa yhteistyössä järjestettävä lausunnan syventävä kurssi siirtyy Kajaanin Runoviikon yhteyteen kesälle 2021.

 

Suomen Lausujain Liiton kesäkurssi:

Runo ja kuvitteleva keho – syventävä kurssi

 

Ajankohta: ma-pe 5.-9.7.2021

Kellonajat: klo 10-15.30

 

Miten rohkaista ja kirkastaa runon esittäjän omaa persoonallista ajattelua näyttämöllisiksi toiminnoiksi, kohti esitystä ja esityksen dramaturgiaa? Miltä runo tuntuu kehossa? Miten runo voisi asettua tilaan?

Viiden päivän mittaisella kurssilla tutkitaan keinoja tarttua rohkeasti ja kokeilevassa hengessä runon ehdottamiin maailmoihin. Tavoitteena on etsiä ja möyhentää itselle sopivia tapoja työstää ja esittää runoja. Kurssin aikana runoa lähestytään eri näkökulmien, erityisesti mielikuvien, kehollisuuden, tilan, yleisösuhteen sekä materiaalisten objektien kautta. Kurssilla pohditaan myös runojen (sisäistä) dramaturgiaa. Miten runot asettuvat näyttämölle ja luovat esityksen?

 

Kurssilla osallistujat työstävät valitsemiaan runoja sekä yksilöohjauksessa ryhmässä että ryhmän mahdollisuuksia hyödyntäen. Tärkeää kurssilla on kokeileva ja leikillinen ilmapiiri sekä prosessikeskeinen työskentely. Kurssin lopuksi järjestetään yleisölle avoin demo Kaukametsän opiston aulassa 9.7. klo 13.

 

Kurssilla opettajina toimivat Marjut Maristo TeM ja Tarja Sahlstedt FM. Opettajina Marjutille ja Tarjalle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri kokeilla uutta, rohkaistua ja vaikuttua yhdessä toisia kuunnellen. Runossa heitä kiehtoo sen mahdollisuudet nopeastikin vaihtuviin visuaalisiin ja kehollisiin maisemiin, joissa mikä tahansa on mahdollista.

 

Ote palautteesta Suomen Lausujain Liiton syksyn 2019 kurssilta, jolla Marjut ja Tarja toimivat opettajina:


Ohjaatte lempeästi, kunnioittavasti, kiireettömästi, ammattitaitoisesti ja turvallisesti. – Antoisinta oli houkuttelu pois tavanomaisuudesta ja itsestäänselvistä ratkaisuista – Ryhmän mukana oli helppo heittäytyä kokeiluihin, aistien ja mielikuvituksen laajentamiseen.

 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Kaukametsän opiston kanssa.

Kurssimaksu: 256€

Ilmoittautumiset: https://opistopalvelut.fi/kaukametsa/course.php?l=fi&t=7488

 

SLL:n koulutuksesta

Koulutus on yksi niistä alueista, joilla Suomen Lausujain Liitto toteuttaa perustehtäväänsä, runouden ja sen esittämisen tunnetuksi tekemistä. Lausunnan usein solistiseksi mielletyllä taiteenalalla koulutustapahtumat ovat myös merkittäviä kohtaamispaikkoja ja innoituksen lähteitä tekijöiden välillä. Niissä opitaan uutta ja vaihdetaan kokemuksia, saadaan elämyksiä ja oivalluksia ja kyseenalaistetaan tottumuksia.

Kesäkursseilla taiteilijat pääsevät kosketuksiin yleisönsä kanssa ja lausunnan ystävien yhteisöllisyys pääsee oikeuksiinsa – nuoret haastavat keski-ikäiset ja vanhat tekijät intoutuvat mittelemään nuorten kanssa. Myös lausuntataiteessa kokonaisvaltaisen ilmaisun vaatimus on yhä keskeisempi kysymys. Koulutuksessa siihen paneudutaan kaikin keinoin. Tämä on myös SLL:n perinnettä; merkittävä osa jäsenistä on koko liiton historian ajan ollut suomalaisen teatterin tunnettuja näyttelijöitä ja pedagogeja ja monitaiteisuus on aina ollut lausunnan kulttuuria.

Opettajina SLL:n järjestämässä koulutuksessa toimivat sekä liiton jäsenet että ulkopuoliset teatterin, pedagogiikan ja puheilmaisun ammattilaiset ja yhteistyötä kehitetään muiden taiteenalojen kanssa – unohtamatta pääasiaa, puhuttua sanaa.