Missio

Suomen Lausujain Liiton tarkoituksena on elävän, monimuotoisen ja korkeatasoisen lausuntataiteen, runouden sekä puheilmaisun edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää lausunta- ja runoesityksiä, toimii alan taiteilijoiden, opettajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä sekä järjestää runouteen, tekstin esittämiseen, lausuntaan sekä puheilmaisuun liittyvää koulutusta aikuisille ja lapsille.

Suomen Lausujain Liitto toteuttaa sekä klassista ja perinteistä lausuntaa, että rajoja kokeilevaa esitystaidetta. Liittoa kiinnostavat erilaiset kirjoitetun sanan esitysmuodot ja mahdollisuudet ja se haluaa toiminnallaan tukea suomen kielen kehitystä ja olla mukana sen muuttumisleikissä ja murroksessa.

Suomen Lausujain Liitto näkee lausuntataiteen monipuolisena ja jatkuvasti kehittyvänä esitystaiteen muotona, joka antaa mahdollisuuden käsitellä yhteiskunnassa ilmeneviä tunteita, kokemuksia ja tabuja.