Joutsenon lausuntakurssi

Joutsenon kesäkurssin 2023 opet: Aura Nurmi, Henna Hakkarainen, Sami Nieminen, Sini Hukkanen ja Eero Enqvist. Kuva: Bettiina Lähteenkorva

Lausuntakurssi 15. – 19.7.2024 Joutsenon taidekesä

Suomen Lausujain Liitto ry järjestää perinteisen kesäkurssinsa viidettä kertaa yhteistyössä Joutsenon Opiston kanssa. Lausuntakurssi sopii kaikille sanataiteesta, esiintymisestä ja kirjoittamisesta kiinnostuneille. Kurssilla teemme äänenkäytön harjoituksia ja improvisaatioita. Tutkimme kehon käytön mahdollisuuksia ilmaisussa ja ryhmän hyödyntämistä esittäjän tukena. Tekstianalyysi, esitysdramaturgia, ohjaaminen ja oman tekstin kirjoittaminen ovat myös osa kesän 2024 kurssia.

Opettajat

Henna Hakkarainen (vastuuopettaja), Mirjami Heikkinen, Sami Nieminen ja Aura Nurmi. 

Työpajat

Henna Hakkarainen: Läsnäolon taito, kehollinen ilmaisu, äänenkäyttö

Työpajassa keskitymme kokonaisvaltaiseen kehon ja äänen käyttöön, tekstin tulkintaan ja ihmettelevään asenteeseen esiintymisessä. Tutkimme miten ryhmä voi tukea yksittäistä esiintyjää. Ota mukaan muutama lyhyt runoteksti tms., jotka olet opetellut ulkoa. Tekstit tukevat ryhmässä tapahtuvaa opetusta.

Henna on näyttelijä ja teatteriopettaja, valmistunut Teatterikorkeakoulusta 2001 ja sitä ennen opiskellut Tanskassa ja Englannissa fyysistä lähestymistapaa näyttelijäntyöhön. Henna on opettanut ja esiintynyt lausunnan parissa jo useita vuosia ja aina on uutta ja ihmeellistä löydettävissä.

Mirjami Heikkinen: Runon esittäminen ja keholliset muodonmuutokset

Lähestymme työpajassa äänenkäyttöä ja runon esittämistä somaattisen fyysisen teatterityön näkökulmasta. Tuomme äänen, äänteet ja sanat kohtaamisen tilaan sisältä käsin elettyjen kehollisten muodonmuutosten kanssa. Luomme runomateriaalissa ja esiintyjän instrumentissamme tilaa mille tahansa kuviteltavissa oleville eläville ja elottomille olennoille ja ilmiöille. Ota mukaan 2 lyhyttä tekstiä (>n. 1 min.) hyvin opeteltuna ilman valmiiksi mietittyjä painotuksia.

Mirjami on lausuja, näyttelijä ja teatteriopettaja. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta teatteriopettajaksi vuonna 2014 ja opiskellut fyysistä teatteria Sveitsissä Accademia Teatro Dimitrissä.

Sami Nieminen: Runon esittäminen, esitysdramaturgia, läsnäolo ja dialogi ohjaajan kanssa

Työpajassa keskitymme lausujan oman äänen ja liikkeen löytämiseen, yhteistyöhön ja tutkimaan esityksellisiä elementtejä. Tavoitteena on löytää runon esittämiselle muoto, suunta ja ajatus. Ota mukaan 2 – 3 lyhyttä runotekstiä tms., jotka olet opetellut ulkoa.

Sami on teatteriopettaja, ohjaaja ja dramaturgi. Hän on opiskellut mm. puheviestintää ja käsikirjoittamista ja valmistui teatteriopettajaksi Teatterikorkeakoulusta 2003. Hän on opettanut pitkään Teatterikorkeakoulun avoimessa yliopistossa, Annantalon taidekeskuksessa Helsingissä ja ohjannut sekä teatteri- että runoesityksiä.

Aura Nurmi: Lavarunous

Työpajassa keskitytään kirjoittamiseen ja spoken wordiin eli lavarunouteen. Työpajassa kirjoitetaan yhdessä ja luetaan tekstejä ääneen, annetaan vinkkejä niin luovan kirjoittamisen parissa kuin esiintymisjännityksen hallinnassa. Lavarunouden ei tarvitse olla entuudestaan tuttua.

Aura on runoilija, kirjailija ja yksi lavarunoustapahtumia järjestävän Helsinki Poetry Connectionin perustajajäsenistä. Aura on opettanut lavarunoutta eri työpajoissa useiden vuosien ajan. Aura on opiskellut yleistä kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistossa, ja hän on julkaissut kaksi teosta: Villieläimiä ja Leijonapatsailla.

Tule mukaan rentoon, innostavaan, tutkivaan ja kannustavaan joukkoon lausunnan, kirjoittamisen ja esiintymisen äärelle!

Suomen Lausujain Liiton kesäkurssilla noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Jokaisella on oikeus osallistua kurssille ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi kurssilla ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.

Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua.

Lisätietoa kurssiohjelmasta ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä valitse selkeästi mikä ryhmä on ensisijainen toiveesi. Kurssilaiset jaetaan ryhmiksi niin, että jokaisella opettajalla on oma ryhmä, jonka kanssa työskennellään viikon ajan. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita myös mikä on toinen, kolmas ja niin edelleen toivomasi ryhmä. Jokaiseen ryhmään voidaan ottaa 8 opiskelijaa.

Yleisötilaisuudet

Lausuntaesitys
Ti 16.7.2024 vuoden 2024 Nuori Lausuja -finalisti, Eeva Kaihola esityksellään Lieveilmiö

Yleisöluento
Ke 17.7.2024 kirjailijavieras Marko Annala

Open stage – Avoin lava
To 18.7.2024 klo 19-21, kurssilaisten omia runoesityksiä

Kurssilaisia Joutsenon opistolla, kesä 2023. Kuva: Henna Hakkarainen